Tarvetta maisemanhoitoon?

laidunLammas on tehokas maisemanhoitaja. Parhaimpia vesakon ja pienen pusikon hävittäjiä ovat vähän vanhemmat uuhet, jotka syövät erittäin miellellään vesakkoa ja villinä rehottavaa vatukkoa. Sankaksi pusikoituneella alueella saa parhaan mahdollisen laidunnustuloksen saa aikaiseksi, kun laidunlohkoja on vähintään kaksi tai lampaita siirretään muutaman viikon välein kahden eri laitumen välillä ja eläinmäärä on riittävä. Laidunnusta pitää jatkaa samalla alalla vähintään n. 4 - 5 vuotta pysyvämmän tuloksen saamiseksi. Mikäli aluetta halutaan avartaa, tihekköjä kannattaa harventaa laidunnuksen päätyttyä. Tiheiköistä kaadetaan vähintään sellaiset puut, joiden lehtiä lampaat eivät ole puskemalla saaneet syötyä. Seuraavana keväänä ärhäkästi kasvavat kantovesat joutuvat heti lampaiden suihin, ja tihekkö avartuu kuin itsestään.

Vuokraamme ja myymme lampaita maisemanhoitoon.Tarvittaessa ja aikataulujen yhteensopiessa tarjoamme myös seuraavia palveluita:

- aitausten teko ja suunnittelu
- laidunnuksen päätyttyä laidunten tihekköjen harvennus / harvennuksen neuvonta
- laidunnussuunnitelmat
 - lampaiden ruokinnan suunnittelu ja rehutarpeen arviointi
maisemoijat työssään